Време за ново земеделие

В днешно време всички се тровим с какви ли не химикали. Има ли начин да спрем това? Да! Ще се отървем веднъж завинаги от отровите. С помощта на плазмената технология!

Плазма

Плазмата във всички цветове на дъгата. Плазма, която може да промени начина ви на живот! Енергията, която помага за живота и здравето. Помага на всички живи същества на планетата.

Без да вреди.

Страхът от корона вирус

Нужно ли е да изпадаме в паника, само като чуем COVID - 19?

Не е ли време да се обърнем към плазмената технология?

Най-важното от деня

Какво представляват вирусите от гледна точка на Магнитно - Гравитационната технология


В последните седмици всеки ден гледаме и слушаме информация за новият корона вирус COVID - 19. Може да се каже, че почти всички вече знаем какъв е този вирус и как действа. Станахме почти лекари-вирусолози. Всеки ден слушаме за RNK, DNK, белтъци и всякакви други неща.


Сега ще ви представя друга теория за вирусите – от гледна точка на Магнитно-Гравитационната технология.


Нека започнем с нещо по-лесно – какво е енергия и как различните видове енергии си взаимодействат. Откакто има наука, хората изучават само материалната част на природата – атомите, молекулите, неодушевената и одушевена природа.


Но това, както казахме е заобикалящият ни материален свят.
Има обаче и един нематериален свят – това е светът на енергията. Това е енергията, която наричаме Магнитно-Гравитационна или плазмена. Това е енергията, която не се вижда, но съществува в цялата вселена и, заради която съществуват и всички небесни тела като слънца, планети, комети и т.н.


Всяко живо същество на нашата планета, както и всеки неодушевен предмет си имат своето енергийно магнитно-гравитационно поле, чрез което всички тела си взаимодействат едно с друго. В този ред на мисли всяко живо същество на тази планета е съставено от плазма, която си взаимодейства с плазмата на другите живи същества /живите същества обменят енергии помежду си/.


И да се върнем на въпроса - какво е вирусът? Това е едно енергийно тяло, със собствена магнитно-гравитационна енергия. Простичко казано, вирусът е един енергиен пакет. Защо се интересуваме от това? Сега ще ви обясня.


Както знаем, всеки вирус се храни от клетките на приемника си, но на база на гореизложеното от гледна точка на плазмената теория – обменя енергия с клетката гостоприемник и я унищожава енергийно.


А какво ще стане, ако на базата на познанията си в магнитно-гравитационната технология се опитаме да изработим плазмено поле, което да се свърже с плазменото поле на вируса и по този начин да го обезвреди и унищожи? Сега ще ви разкажа как се получава това.


Има едно вещество, наречено GANS /GAs in Nano-state of Solid/. Това е вещество, което може предварително да се програмира с какви магнитно-гравитационни сили може да влияе на околните предмети или живи същества.


На базата на специално създаден за целта GANS, който е програмиран да си взаимодейства с вирусите и в конкретния случай с корона вируса, се създава плазмена вода, която се използва в борбата с вирусите. Тази плазмена вода отдава енергия на вируса, като го обезсилва и унищожава. Така на практика вирусът, попаднал в тялото е „подмамен“ от плазмената вода.


Идеята за това „подмамване“ е, че плазмената вода съдържа точно тази енергия, от която се нуждае вирусът, но в по-малки количества и с по-малък интензитет от енергията, която би могъл да „изсмуче“ от клетката. Точно този механизъм на енергийно взаимодействие на плазмената вода с вируса го унищожава и тялото се пречиства от него без последици за здравето.


В същото време, същата тази плазмена вода освен за пиене, може да се използва и за дезинфектант, като се пръскат контактните повърхности, ръцете, дрехите.


В заключение мога да кажа само, че това е един непознат но евтин и много ефикасен метод за борба с вирусите.

Селско стопанство

Селско стопанство

Растенията растат, като взаимодействат с полетата, а не чрез абсорбиране на химикалите. Това разбиране на полевите взаимодействия ни позволява да използваме различните GANS материали за растенията, животните, почвите и водата. Плазмените технологии в селското стопанство ще обявят нова ера за подобряване на здравето и благосъстоянието на растенията и почвите, което на свой ред ще създаде необходимото изобилие, чрез което земеделските стопани ще да бъдат икономически стабилни. Това ще позволи на фермера да се грижи за околната среда, както и да работи в хармония с природата.

Плазма

Плазма

GANS е съкращението за "GAs in Nano-state of Solid". Фондация "Кеш" разработи метод, чрез който въглероден диоксид (СО2) може да бъде извлечен от въздуха чрез прости средства и превърнат в твърдо състояние в нанометровия диапазон (нано състояние на твърдото вещество). Производството на CO2 GANS се получава, когато въглеродът във въздуха се свързва с кислорода на соления разтвор. В рамките на един вид плазмен балон, състоящ се от магнитни и гравитационни полета, тази връзка се вкарва в кристална форма. Тези кристали абсорбират светлината (полетата) и ги съхраняват и освобождават според търсенето.