Време за ново земеделие

В днешно време всички се тровим с какви ли не химикали. Има ли начин да спрем това? Да! Ще се отървем веднъж завинаги от отровите. С помощта на плазмената технология!

Плазма

Плазмата във всички цветове на дъгата. Плазма, която може да промени начина ви на живот! Енергията, която помага за живота и здравето. Помага на всички живи същества на планетата.

Без да вреди.

Най-важното от деня

Учените в днешно време разглеждат обмяната на веществата между растенията и почвата като обикновен химичен процес. Наблюдават как всеки химичен елемент влияе механично върху растенията. Учат ни какви торове да използваме, с какви химикали да пръскаме растенията и как да убиваме вредителите. Днес, селското стопанство се фокусира предимно върху печалбата. Добруването на растенията с почвата и заобикалящият ги свят е оставено на заден план. Всичко това води до производство на продукция със занижена хранителна стойност и се променя биологията на почвата. И това са само част от проблемите на днешното земеделие.

Селско стопанство

Селско стопанство

Растенията растат, като взаимодействат с полетата, а не чрез абсорбиране на химикалите. Това разбиране на полевите взаимодействия ни позволява да използваме различните GANS материали за растенията, животните, почвите и водата. Плазмените технологии в селското стопанство ще обявят нова ера за подобряване на здравето и благосъстоянието на растенията и почвите, което на свой ред ще създаде необходимото изобилие, чрез което земеделските стопани ще да бъдат икономически стабилни. Това ще позволи на фермера да се грижи за околната среда, както и да работи в хармония с природата.

Плазма

Плазма

GANS е съкращението за "GAs in Nano-state of Solid". Фондация "Кеш" разработи метод, чрез който въглероден диоксид (СО2) може да бъде извлечен от въздуха чрез прости средства и превърнат в твърдо състояние в нанометровия диапазон (нано състояние на твърдото вещество). Производството на CO2 GANS се получава, когато въглеродът във въздуха се свързва с кислорода на соления разтвор. В рамките на един вид плазмен балон, състоящ се от магнитни и гравитационни полета, тази връзка се вкарва в кристална форма. Тези кристали абсорбират светлината (полетата) и ги съхраняват и освобождават според търсенето.