ТЕХНОЛОГИЯ

gansGANS произлиза от "GAs in a Nano Solid State" - Газ в твърдо състояние, с големина на частиците в нанометровия диапазон.
Когато говорим за материалното състояние на газа, ние имаме предвид молекули като кислород, водород, въглероден диоксид и пр. Това е най-малко плътното от познатите ни състояния на материята.
Какво означава „Nano State“?
Когато казваме Нано, имаме предвид атомна скала, размерът на атома. Така че, когато имаме работа с GANS, ние говорим за друго състояние на материята в мащаба на атомите. Това е първата разновидност на проявление в този опит, който наричаме „реалност“. Атомът е първото творение в тази силова среда, която наричаме материя и всичко произлиза от нея.

states origАко мислим за различни състояния на материята, ние имаме газ, течност, твърдо вещество и сега имаме GANS. GANS е вещество, което можем да създадем физически, което е най-близко до нашата първоначална енергия.

GANS е друго състояние на материята на своето атомно ниво. В този момент е най-близкото до източника на енергия и вибрира с идеално балансирана честота. GANS може да се използва за привличане и отблъскване, може да се използва за привеждане на друго подобно поле в баланс.