ЗА НАС

За нас


obrabotka na pochvataБез използване на изкуствени торове
Според науката от миналия век, високи добиви на реколта се постигат само с използването на изкуствени торове. Днес вече сама доказва, че изкуствените торове системно разрушават биологията на почвата и тя се превръща в нещо, което просто придържа растенията изправени. Отделно от това, благодарение на изкуствените торове, в растенията се натрупват канцерогени, които са опасни за нашето здраве. Селскостопанските производители са запознати с тези проблеми и търсят нови пътища за получаване на високи добиви качествена, чиста и безопасна за здравето реколта. Разбиранията за производство на селскостопанска продукция с използването на торове, замърсяващи водите и почвата, трябва да се променят завинаги.
Ние разработваме технологии за качествена и екологично чиста продукция с по-високи показатели, без използването на изкуствени торове.

Нови концепции
Последните изследвания в областта на агро-технологиите коренно променят досегашните разбирания за материята и света на растенията. В новите концепции растенията се разглеждат като чувствителни същества, притежаващи био-поле, емоции и душа. Много експерименти са провеждани по целия свят, които показват как растенията реагират спрямо нашите мисли и действия и, че нашите емоции може да влияят на тяхното развитие.
Ние дълги години изучаваме тези процеси и събираме информация за поведението на растенията при промяна на биополето, изучаваме световните постижения на науката в тази област и използваме знанията за внедряването на нови технологии в аграрната промишленост за продукция с изключително високо качество и ниска себестойност.

Нов метод за обработка на почвата
В новите агро-технологии се отделя голямо внимание на почвата. Тя се разглежда като "живо същество", но се обръща внимание и на други живи същества в нея - бактерии и плесени. При предварителната обработка на почвата не се използват изкуствени торове и други отрови, а се осигурява хармонично и балансирано съществуване на живите организми.